gremi artesa téxtil
PILAR ROCH, convidada a publicar la seva biografia al Artfabetic, diccionari biogràfic d’artistes plàstics

De: El Hadri Nassira
Enviado el: martes, 28 de abril de 2015 12:26
Para: proch@rochpromotion.com
Asunto: Artfabetic, diccionari biogràfic d’artistes plàstics

Bon dia sra. Roch,

Sóc Nassira El Hadri, assessora legal de l’associació «Concordia, Patrimoine et Culture» de Perpinyà.

Em poso en contacte amb vostè perquè estem elaborant un diccionari biogràfic d’artistes a França i voldríem incloure artistes catalans que hagin exposat alguna vegada a França.

Per això, estem interessats en la seva activitat artística; ens agradaria recollir la seva biografia en aquest primer volum i que formi part d’aquest projecte.

Es tracta d’emplenar un qüestionari. Un cop el tinguem, li enviarem el text biogràfic per tal de que el pugui revisar i/o modificar. Un cop ens digui que tot està correcte i està d’acord en aquesta versió, inclouríem la seva biografia en aquest primer volum francès.

El projecte es titula Artfabetic: http://artfabetic.fr/

El qüestionari a emplenar és el següent: http://artfabetic.fr/questionnaire/

Si ho prefereix, pot contestar el qüestionari en català que trobarà adjunt en aquest mateix correu.

Resto a la seva disposició per qualsevol aclariment.

Salutacions,

Nassira El Hadri

Assessora legal

Concordia, Patrimoine et Culture

 

Un any més el Gremi i alguns dels seus artesans han estat presents  i han efectuat tallers de demostració, amb molt bona acollida per part del públic.